Tietosuojaseloste

Ulkomuototuomarit ry

TIETOSUOJASELOSTE


Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Päivitetty 1.8.2018.


Rekisterinpitäjä: Ulkomuototuomarit ry (Y 2409010-0)
Osoite: Ponsantie 945, 36200 Kangasala
Puhelin: 050-5712530
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:
Pj Satu Ylä-Mononen
Ponsantie 945, 36200 Kangasala
Sähköpostiosoite: satuym@gmail.com


Rekisterin nimi: Ulkomuototuomarit ry:n jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Ulkomuototuomarit ry:n jäsenien ja Ulkomuototuomarit ry:n henkilöille myöntämien erilaisten pätevyyksien tai luottamustehtävien perusteella tarpeellisten tietojen käsittely, joita tarvitaan yhdistyksen jäsen-, asiakas- ja
palvelussuhteen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Henkilöiden yksilöintitiedot:
  • Nimi, osoite, sähköpostiosoite
  • Liittymispäivämäärä, jäsenyystyyppi, jäsenmaksutiedot, Ulkomuototuomari-lehden postitustiedot

1.8.208 jälkeen jäseneksi liittyneistä:
  • puhelinnumero, syntymäaika, Suomen Kennelliiton jäsennumero
  • hyväksynnät liittyen tietojen luovuttamiseen (tietosuoja-asetukset)
  • Lupa käyttää tietoja Ulkomuototuomarit ry:n omaan suoramarkkinointiin
  • Lupa luovuttaa tietoja koira-aiheisiin markkinointirekistereihin
  • Lupa välittää tietoja rotujärjestöille, rotuyhdistyksille ja rotua harrastaville yhdistyksille
  • Ulkomuototuomarit ry:n sääntöjen hyväksymistieto
Jäsenestä täytetään ainakin nimi, osoite, puhelinnumero, Kennelliiton jäsennumero,
sähköpostiosoite, syntymäaika, liittymispäivä, jäsenyystyyppi ja onko lupaa suoramarkkinointiin

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ”Jäsenanomus” -lomakkeella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilön perustietoja voidaan luovuttaa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Ulkomuototuomarit ry:n toimintasuunnitelman mukaisten tapahtumien järjestäjät pääsevät käsittelemään henkilön jäsenrekisterin tietoja, jos henkilöllä on joku tehtävään vaadittava pätevyys tai luottamustehtävä ja henkilön osoite ei ole salainen.
  • Luovutetaan Ulkomuototuomarit ry:n hyväksymään suoramarkkinointiin, jos henkilö on antanut luvan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU- tai ETA- alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Rekisteritietoihin on pääsy vain nimetyillä Ulkomuototuomarit ry:n toimihenkilöillä ja tietyn luottamustehtävän omaavilla henkilöillä, joilla on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot korjataan. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen tai aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Kangasalla 1.8.2018
Ulkomuototuomarit ry
hallitus